Creative Awareness

Creative Awareness

Hvad er Creative Awareness?

Jeg bruger ordet “Creative Awareness” om den særlige skærpede opmærksomhed, der værdsætter vores marginaliserede “drømmende” individuelle virkelighed.

Både den konsensusrelaterede og den marginaliserede “drømmende” virkelighed, er begge  nødvendige i vores samlede oplevelse af helhed, vitalitet og gennemslagskraft. Da vi almindeligvis fokuserer udelukkende på den konsensusrelaterede virkelighed, bliver vigtigheden i at fremhæve creative awareness radikal i forhold til at løse komplekse opgaver, konflikter eller udfordringer. Det er nemlig ikke altid nok med kognitive metoder. For mange mennesker er det vitalt, at de selv finder frem til løsninger, der er dybt meningsfulde for dem, i stedet for at få fortalt hvad de skal gøre. Og svarene – ja, dem har du allerede selv indeni.

Når du, som børn er gode til, lægger mærke til pudsigheder, små detaljer, eller ting, der “stikker ud” fra helheden, benytter du creative awareness. 

Jeg har stiftet Creative Awareness for at skabe et forum til fordybelse og reflektion over spørgsmål og problemstillinger som vi møder i livet. 

Det overordnede fokus er på en forbedring af kvaliteten i, hvordan vi omgås os selv og hinanden både i vores personlige og professionelle del af livet.

Almindeligvis får det maginaliserede ikke megen plads i vores liv, men med processwork metoder tager vi fat i især hvad creative awareness bringer til bords, og via en særlig udfoldelses metode, kan vi finder frem til, hvad og hvordan resultatet kan berige vores liv.

Under navnet “Creative Awareness” tilbyder jeg oplevelsesbaseret vidensformidling via seminarer, workshops og foredrag m.v., og ligeledes kortere eller længere supervisionsforløb, erhvervscoaching og træning for dem der professionelt og/eller personligt er interesseret i dybere kendskab til sig selv og egne potentialer. Alle med det større fokus lagt på processwork metoder.

Kontakt mig for en uforpligtende snak om dine/jeres behov, så vi sammen kan finde frem til hvad du/I har brug for, eller se mere på de følgende sider.

Scroll to Top