“Jeg kan jo ikke lave ham om” – om raseri, og at føle sig forkert

Sådan sagde en person til mig for mange år siden...

Udsagnet blev sagt i forbindelse med, at hun havde det skidt med, hvad han igen igen havde gjort.

Det hun tænkte var, – at “den eneste i et forhold man kan lave om på, er dig selv!!” Den sætning havde hun levet efter længe. Og haft det dårligt.

Hun havde resoneret, at hvis hun alligevel ikke kunne lave ham om, – ja, så måtte hun lave hvordan hun TOG det om. Altså, at det i virkeligheden var hendes  f ø l e l s e r den var gal med. Og dem, hun skulle arbejde med, for at få vendt situationen. At hun så at sige var forkert! Følte forkert, når hun tog sådan på vej.

Der er bare det ved det, at følelser, – det kan man ikke lave om på. 

Dit FORHOLD til dine følelser. Det kan der laves om på!!

Så i stedet for at skulle “æde” sine følelser, – kan man så at sige give dem plads. Sige til dem, at de er okay. Og så efterfølgende finde en passende måde at udtrykke dem på.

Du er okay som du er. Også med de følelser der løber igennem dig!!

Hvad var det der skete?

Problemet for hende var, at hun undertiden gik helt ud af kontrol og blev rasende, når hun pludselig følte sig ramt af noget han gjorde eller sagde. Noget hun ikke var forberedt på. 

Og hun synes, at hendes reaktion var helt forkert. Kendte ikke sig selv igen, og ville have hjælp til at ændre det, så hun ikke længere eksploderede engang imellem. Så den følelse kom væk. Pist.

Hvad kan man gøre ved raseriet?

Så hvad har vi gang i her?

En forståelse af, at følelser kan laves om, – eller at de er forkerte (raseriet), og skal forsvinde – cuttes ud.

Men……

Raseri, og at være vred, er ikke forkert. Den følelse er ikke forkert. 

Og den kan iøvrigt ikke bare gå væk. Trampes ned. Skæres bort.

Den hører så at sige med til situationen , og hvem du er. 

Måske bliver den udtrykt voldsomt, men det er angiveligt fordi den til hverdag undertrykkes, så den bliver maginaliseret – ikke må eksistere –  fordi det er HENDE, der er forkert i hendes forståelse.

Det allerstørste problem er altså her, at følelsen ikke bliver taget ALVORLIGT. Ikke bliver fulgt til dørs. Ikke holdt fast i.

Hvad kan der arbejdes med?

Allerførst, – forholdet til at være forkert. Det er ikke forkert at blive vred.

Dernæst kan der arbejdes med at udtrykke følelsen anderledes. 

Det kan ske hvis følelserne accepteres, og at det på den måde bliver okay, at følelsen er til stede. Så behøver du ikke at undertrykke den, indtil den eksploderer ude af kontrol. 

Væn dig til at lukke dampen ud, når du nu kan mærke at der er noget der ikke er i orden. Og øv dig i at sige det på en måde, så du ikke skræmmer dig selv og andre med hvordan det bliver udtrykt. Få så at sige, kontrol over hvordan du siger det – udtrykker det.

For det er helt okay at give udtryk for, hvad du synes ikke er i orden!

Mere, der er vigtigt

Husk, – at det er vigtigt at finde en anden metode til at få tingene sagt. 

Tingene skal siges. Det er ikke der den er gal. 

Men ved ikke at have kontrol i situationen, kommer vi til at sige en masse dumme og unøjagtige ting, fordi vi er såret. Det er det der sker, når vi eksploderer. For så bliver vi ofte den der slår tilbage.

Ved at arbejde med hvordan du kan udtrykke følelserne – mere bevidst – får du kontrol, og DU bestemmer hvordan din mening ser dagens lys.

I virkeligheden kan du jo alligevel ikke undertrykke den. Den smutter ud med jævne mellemrum, så hvorfor ikke BRUGE den aktivt i stedet for?

Du kan gøre det anderledes, ved at du udtrykke, hvad det personen siger eller gør, gør ved dig, så den anden person har chancen for at forstå hvor du kommer fra, og hvorfor du bliver så berørt af hvad der blev sagt eller gjort fra den andens side.

Og slutteligt, – du laver ikke nogen om ved at give din respons og feedback på deres adfærd, eller hvad de siger. 

Det er ikke PERSONEN der er forkert. Men det er ADFÆRDEN, der ikke er i orden. DET er to helt forskellige ting.

Og at sige fra – eller komme med sin mening, er vigtig, for at du ikke gemmer dig selv væk! 

Det er en personlig power, at stå ved sig selv.

Scroll to Top